Servicios

El CRIS , centre de rehabilitació i integració social de l'Ajuntament de Vinaròs, vol commemorar el dia 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental. Enguany l'eslògan que encapçala el dia de concienciació i sensibilització de la societat en matèria de salut mental és “CONECTA CON LA VIDA”. Una manera de conectar amb la vida es participar en activitats esportives. Ment i cos van units i és per això que explicarem com, malgrat que moltes persones patim problemes crònics de salut mental podem seguir connectats amb la vida amb de l'esport.

L'activitat física com a eina rehabilitadora en salut mental..

https://infonord.es/2-uncategorised/802-l-activitat-fisica-com-a-eina-rehabilitadora-en-salut-mental

Infonord