Servicios

Serveis Socials d'atenció primària de caràcter específic.

Es un servei d'atenció ambulatòria. Desenvoluparà actuacions de prevenció, rehabilitació, assessorament i suport personal amb caràcter periòdic amb objectiu  de contribuir a l'autonomia personal de les persones. 

 

Què és un CRIS?

Un servei específic i especialitzat dirigit a persones adultes amb discapacitat per malaltia mental de llarga duració que manifesten una deterioració significativa de les capacitats funcionals, on es porten a terme programes individualitzats de rehabilitació adequats a les característiques, necessitats i situació concreta de cada un dels usuaris.
 

Què ofereix?

Informació, assessorament, orientació i intervenció professional.

Programes individualitzats de rehabilitació psicosocial

1. Programa de psicoeducació i estils de vida saludables.
2. Programa d'autocures i activitats de la vida diària.
3. Programa de rehabilitació cognitiva.
4. Programa de competència social.
5. Programa d'articulació de recursos i integració social.
6. Programa de psicomotricitat.
7. Programa d'intervenció familiar.
 

Com s'hi accedeix?

1. Sent derivat pels Serveis de Salut Mental de l'Àrea 01 de Salut.
2. Acudint als Serveis Socials Generals del municipi de residència.
 

De qui depén?

La titularitat del CRIS és de l'Ajuntament de Vinaròs, i està subvencionat per la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives.

 

DADES DE CONTACTE

Avinguda de Gil d'Atrosillo, s/n

12500 Vinaròs

964 400587 

cris@vinaros.es