Servicios

És el conjunt d'actuacions i cures destinades a les persones amb trastorn mental greu (PTMG), que per problemes de salut o limitacions funcionals necessiten una atenció sanitària i social simultàniament.

Així s'eviten duplicitats entre serveis públics, i es dóna una resposta integral que vetlla per la continuïtat de cures a la PTMG

Tanmateix, suposa el desenvolupament de comissions de coordinació tècnica i la realització conjunta de grups terapéutics específics i periòdics per part de la Unitat de Salut Mental (USM) i el CRIS com ara són els grups d'entrenament per a le regulació emocional i solució de problemes (STEPPS), per a persones amb trastorn límit de la personalitat, i els grups d'entrenament metacognitiu per a persones amb símptomatologia psicòtica.

L'USM de CRIS de Vinaròs du a terme el desenvolupament d'un protocol de coordinació des de 2012, que es va renovar l'any 2014.